Насекоми

Област / области на приложение:За борба с летящи ( мухи, комари, пеперуди и др.) и пълзящи (хлебарки, мравки ,дървеници, кърлежи, бълхи, паяци и бръмбари) насекоми в битови сгради,индустриални обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, транспортни средства, животновъдни ферми.

Състав: Циперметрин-10.0гр./100гр.

Начин на употреба:От биоцида се приготвят водни работни разтвори за пръскане на хотели, жилища, сайванти, обори, постелите на овце, кози, крави, свине, птици, кучета.Третират се местата, където инсектицидите живеят и се крият. Прилага се чрез пръскане с гръбни, ръчни и моторни пръскачки. Да не попада върху храна и фураж.

За хлебарки, дървеници – пръска се на тъмни и влажни места(под и зад мебели, елекроуреди и др.)

За мравки -пръскат се цепнатините и пролуките, през които преминават, по первази на прозорци, под вратите, касите на вратите,тераси.

За летящи насекоми(мухи,комари): пръскат се повърхностите по които насекомите кацат(стени,тавани,рамки на прозорци,врати)

Работен разтвор – 2ml от разтвора се разтваря в 1L вода. Преди употреба да се разклати добре.

Разходна норма: 5L работен разтвор/100кв.м

Вид на биоцидния препарат: течност

Категория на потребление: професионална и масова

Притежател на лиценза за употреба:
Джортани ЕООД
гр. Пещера
Ул. Владимир Рилски №32
МЗ №1270-1/11.04.2012г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.