BIO KILL NEO

BIO KILL NEO  – Биоциден инсектицид предназначен за борба с пълзящи и летящи
насекоми /мухи, комари, хлебарки, мравки/

Разфасовки: 500мл.

Притежател на лиценза за употреба:
Джортани ЕООД
гр. Пещера
Ул. Владимир Рилски №32
МЗ №1270-1/11.04.2012г.

Характеристики:

Инсектицид за борба с летящи (мухи, комари) и пълзящи (хлебарки, мравки) насекоми в битови сгради, индустриални обекти, обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, транспортни средства, животновъдни ферми.

Биоцидът е готов за употреба. Разклатете добре спрей-бутилката преди употреба. Преди обработка помещенията да се освободят от хора, животни, домашни любимци, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариумни, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушния филтър на аквариума. Употреба срещу летящи насекоми (комари, мухи): Пръскат се повърхностите, по които насекомите кацат (около прозорците, вратите, горната част на помещенията и др.). Употреба срещу пълзящи насекоми (хлебарки, мравки): Пръскат се местата, където се срещат насекомите, напр. подови первази, места за съхранение, около ВиК тръби, рамки на врати и прозорци, около и зад хладилници, шкафове, мивки, печки, по пукнатини и цепнатини

1 L продукт на 20 m2 повърхност. Интервал между отделните третирания: Обработката може да се повтори при необходимост. Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение на 1 час.

Продуктът е разрешен както за масова така и за професионална употреба. Главна група 3 Контрол на вредители. Вид на биоцида – течност. Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

Циперметрин cis/trans +/- 40/ 60 – 0.1 g/100 g
Тетраметрин – 0.05 g/100 g
Пиперонил бутоксид – 0.1 g/100 g

Съхранявайте на хладно и сухо място. Съхранявайте само в оригиналния съд. Съхранявайте контейнера на добре проветриво място. Пазете от източници на топлина. Съхранявайте далеч от хранителни продукти. Препоръчителна температура на съхранение между 15 -25 °С.