Насекоми

БИО-КИЛ – препарат против вредители като акари, стoножки, хлебарки, паяци и други битови неприятели

Област / области на приложение: За борба с летящи и пълзящи насекоми в битови сгради, индустриални обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, транспортни средства, животновъдни ферми. Препарат против вредители като акари, стoножки и хлебарки както и паяци и други битови неприятели.

Състав: Циперметрин-10.0гр./100гр.

Начин на употреба: От биоцида се приготвят водни работни разтвори за пръскане на хотели,жилища,сайванти, обори, постелите на овце, кози, крави, свине, птици, кучета.Третират се местата, където инсектицидите живеят и се крият. Прилага се чрез пръскане с гръбни, ръчни и моторни пръскачки. Да не попада върху храна и фураж.

Работен разтвор: 2ml от разтвора се разтваря в 1L вода.Преди употреба да се разклати добре.

Разходна норма: 5Lработенразтвор/100кв.м

Вид на биоцидния препарат – течност

Категория на потребление: – професионална и масова

Стъклени шишета 9, 10, 20, 50 ml
Пластмасови бутилки от 100, 200, 500, 1000 и 5000 ml.

Притежател на лиценза за употреба:
Джортани ЕООД
гр. Пещера
Ул. Владимир Рилски №32
МЗ №1271-1/11.04.2012г.