Насекоми

БЕСТ КИЛЪР – препарат за вредители като паяци, мравки, кърлежи, бълхи, дървеници, акари и др.

Област / области на приложение: За борба с летящи и пълзящи насекоми в битови сгради, индустриални обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, транспортни средства, животновъдни ферми. Постелите на домашни животни и птици, без студенокръвните животни. Декоративните вътрешни и външни растения. Препарат за вредители като паяци, мравки, кърлежи, бълхи, дървеници, акари и др.

Състав: Перметрин-10.0гр./100гр.

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба. Прилага се чрез пръскане. Преди обработка помещенията се изпразват от хора, храни, напитки и др.

Срещу летящи насекоми(мухи,комари) – пръскат се повърхностите, по които насекомитe кацат (стени, тавани, рамки на прозорци,врати)

Срещу пълзящи насекоми (хлебарки,мравки,дървеници,бълхи) – пръска се на тъмни,влажни и топли места,в шахти,подземия и други, навсякъде където инсектите са видими или преминават.

Разходна норма: до омокряне на повърхноста

Вид на биоцидния препарат – течност

Категория на потребление: професионална и масова

Достъп на хора и животни до третираните зони: След третиране помещенията се проветряват в продължение на 30 минути.

Притежател на лиценза за употреба:
Джортани ЕООД
гр. Пещера
Ул. Владимир Рилски №32
МЗ №1222-1/27.01.2012г.

Преди употреба разклати флакона.